Matúš

"Otec"

Zuzka

"Mamka"

Jakub

"Najstarší syn"

Nina Mária

"Jediná dcéra"

Damián

"Prostredný syn"

Matúško ml.

"Najmladší syn"